Hazard řešme bez populistických gest

V poslední době se téměř v celé republice vášnivě diskutuje o možnosti omezit, regulovat a dokonce i vymýtit hazard v podobě výherních automatů. Herny ve městech bezesporu negativně ovlivňují určitou skupinu obyvatel. Mají špatný vliv na děti, v centrech měst nepůsobí příliš esteticky a především přinášejí závislost zvanou gamblerství. Všechna tato negativa zastupitelé posoudili v září letošního roku. Na svém řádném zasedání schválili novelizaci vyhlášky, která určuje místa, kde mohou být automaty umístěny. Zastupitelé také schválili závazná pravidla k potlačení negativních vlivů výherních přístrojů. Závazná pravidla mimo jiné zakazují venkovní blikající jackpoty, nabídku nápojů zdarma či jiných benefitů nebo zákaz přístupu osobám mladším 18 let. Nedodržení těchto pravidel může skončit vyřazením herny ze seznamu.

Legislativní situace ohledně výherních automatů je velmi složitá. Nález Ústavního soudu výrazně posílil pravomoc obcí a měst regulovat hazard na svém území. Myslet si, že vydáme vyhlášku a herny zmizí, je ale velmi naivní a nereálné. Přesně podle této úvahy zpracovala Změna pro Liberec svůj návrh vyhlášky, který lze ocejchovat přívlastky naivní, nereálný a k tomu ještě populistický. Tento návrh totiž postrádá jasně definovaná pravidla, výběr rušených heren je čistě náhodný a v podstatě neobhajitelný. Takhle přesně vyhláška vypadat nemá. Nesmyslný je také požadavek Změny pro Liberec schválit vyhlášku do konce roku. V opačném případě, podle Změny pro Liberec, lze vyhlášku změnit až v roce 2015. Z několika zdrojů jsme dostali informaci, že obec má právo vydat tuto vyhlášku kdykoliv. Toto potvrdil na besedě o omezení hazardu i starosta Semil a poslanec Jan Farský, který se problematikou zabývá.

Iniciativa Změny pro Liberec je inspirována takzvanou Chrastavskou cestou, která celospolečenskou debatu odstartovala. Jak ale potvrdil starosta Chrastavy Michael Canov, Chrastava se s provozovateli na ukončení jejich činnosti dohodla. Nedošlo tedy k ukončení činnosti na základě zrušení povolení ministerstvem. Vzhledem k rozdílu mezi Chrastavou a Libercem, tedy počtu heren a provozovatelů, je tato cesta v Liberci nereálná. Hrací přístroje jsou provozovány na základě povolení, které vydalo ministerstvo financí. To podle vyhlášky města provede přezkum vydaných povolení, a pokud usoudí, že tato povolení jsou v rozporu s vyhláškou města, tak by je mělo zrušit. Pochopitelně, že ve správním řízení a s možností odvolání provozovatele. Do doby pravomocného zrušení povolení nemůže město zamezit jeho provozování. Ministerstvo financí je prý zavaleno nesčetným množstvím žádostí o přezkum vydaných povolení a deklaruje, že není schopno dodržet zákonné lhůty pro jejich vyřízení.

Vyhláška, která by mohla získat podporu ODS, musí být dobře připravená. Musí se opírat o racionální, neutrální a nediskriminační důvody. Posouzení a zdůvodnění, proč někde herny mohou nebo nemohou být, je tedy nezbytné. Pokud bude nedostatečné, tak bude rozhodnutí zastupitelstva zpochybňováno „korupční argumentací“ ze strany rušených provozoven. S ohledem na výše uvedené skutečnosti ODS vyzývá k širší diskuzi o stanovení dlouhodobé strategie k potlačení hazardu. ODS také vyzývá vedení města, aby důsledně vyžadovalo naplňování dohody mezi městem a provozovateli. Provozovatelé, kteří nebudou dohodu plnit, pak zastupitelstvo vyřadí ze seznamu, což povede ke zrušení povolení ze strany ministerstva financí.

Tomáš Hampl, předseda ODS Liberec.

Zdroj: ODS Liberec

 

Print Friendly
Použité štítky: ,

Přidávání komentářů není povoleno.