Hazardní okénko před zastupitelstvem

Zítra 6. září je od 15:00 na programu další pravidelné zasedání zastupitelstva města. Pojďme si při té příležitosti zopakovat základní hazardní resty, které by bylo dobré co nejrychleji vyřešit.

Club Edwards

Na seznamu povolených provozoven zůstal i Club Edwards, kde byl v závěru loňského roku při kontrole přichycen při hře mladistvý. Tehdy provozovna zůstala mezi povolenými, protože má stejné číslo popisné jako herna „U žabáka“. Potrestání hříšné by tedy způsobilo vyloučení jiné herny (Žabáka), která se ničím neprovinila.

Rozdělení adres proběhlo na zastupitelstvu v červnu. Edwards novým sítem prošel bez povšimnutí a vyřazen nebyl. Všimli jsme si toho bohužel až ve chvíli, kdy jsme připravovali Galerii hříšníků. I pro naší „slepotu“ věříme (a doufáme), že se jednalo o omyl a zastupitelé svou chybu neprodleně napraví. Mají-li totiž zůstat kritéria rušení heren „spravedlivá“, Club Edwards nemá mezi povolenými provozovnami co pohledávat.

Casino Admiral

Bliká? Nebliká? Bliká! A to i přesto, že zástupci Casina Admiral jsou signatáři dohody o společném postupu, která blikající lákadla zakazuje! Realita je bohužel jasným důkazem toho, kolik respektu dohoda budí.

Jako spravedlivé řešení (i s ohledem na hernu Lucky Bar v Revoluční ulici, která byla vyloučena z vyhlášky už dávno za venkovní jackpot) se jeví vyškrtnutí Casina Admiral v Paláci Syner ze seznamu povolených provozoven. Pokud zastupitelstvo k tomuto kroku v dohledné době nepřistoupí, je třeba nově definovat význam slova „blikající“, protože ten asi bude odporovat všeobecně vnímanému pojetí.

Černý kůň, herna ve Větrné ulici… Zkrátka hříšníci!

Zajímá nás samozřejmě, jestli se vedení města Liberec postaví (nebo postavilo) čelem k „nové“ možnosti rušení hříšných heren, o které jsme informovali tento týden. Naše vyhláška není dobrá, ještě horší by ale bylo za to „málo“ ani nebojovat.

Kontroly heren

I když na programu zastupitelstva není žádný bod programu, který by se přímo dotýkal hazardu, materiály k zastupitelstvu obsahují i jeden tématický list – a to odpověď na dotaz MUDr. Absolonové o probíhajících kontrolách heren v průběhu letních prázdnin. V materiálu se paní primátorka vyjadřuje v tom duchu, že kontroly heren prováděli tři příslušníci Městské policie a soustředili se především na mladistvé. Proběhlo cca. 45 kontrol, v jejich rámci nebyl zjištěn žádný závažnější přestupek. Zda byly v rámci zmíněných kontrol zkontrolovány všechny herny, nebo jen jejich část, materiál nezmiňuje. V podstatě by to byla dobrá zpráva! Problém neexistuje… Ale…

Když na přelomu roku probíhaly kontroly za účasti zástupců města a zastupitelů, snad téměř při každé výpravě došlo k zaznamenání nějakých závažných přestupků. A že kontrol rozhodně tehdy neproběhlo tolik. Zvláštní nepoměr! Buď se herny polepšily (což by bylo fajn), nebo něco neprobíhalo tak, jak mělo. Tady se ale pohybujeme pouze na vlně spekulací…

Vraťme se do věcné roviny, vedení města dáváme na zvážení, zda by se nechtělo vydat podobnou cestou, jakou využili v Bílině. Tamní kontroly se totiž nezaměřují jen na nezletilé, ale i na příjemce sociálních dávek.

Pokud by Vás snad někdy zahltil optimizmus…

Prostudujte si výtah ze světových sociostudií o dopadech hazardu na společnost, který zpracovalo sdružení Brnění. Vaší pozornosti doporučujeme především pasáže o Norsku a tamním pokusu ze dne na den zakázat elektronické hry. A zajímavé jsou i odhady počtu hráčů z Pensylvánie, místa, odkud do Atlantic City je to prý hodinu cesty… Čísla jsou to závratná! A to si vemte, že do „Atlantic City“ to máme z Liberce ještě blíž… Jedno takové je totiž všude kolem nás… :-(

Jana Schlegelová

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.