Petice probíhala v ulicích města Liberec koncem roku 2011. Svým podpisem ji podpořilo 1241 lidí.

My, níže podepsaní občané Liberce, požadujeme, aby do konce roku 2011 byla zastupitelstvem statutárního města Liberec přijata obecně závazná vyhláška, která umožní RAZANTNĚ snížit množství provozoven hazardu v našem městě v co nejkratší možné době, nikoli s odkladem tří let.

Text petice Liberec proti hazardu

Petiční výbor

MUDr. Vladislav Chvála: Svatoplukova 650/12, Liberec 4

Ing. Jana Schlegelová: Vnější 1389/13, Liberec 30

Mgr. Jan Korytář: Aloisina Výšina 629, Liberec 15

Na petici jsme obdrželi následující odpověď. Dlouho jsem přemýšlela, jak naše pocity z ní vyjádřit. Naneštěstí je nejlépe vystihl radní Ing. Petr Černý (v té době VV) na zasedání rady města v únoru 2012, kdy se projednávalo vyřízení naší petice. Celý zápis z rady si můžete prostudovat v dalším bloku této sekce. Tady uvádíme jen jednu „vytrženou“ citaci.

Myslím, že občany nezajímá, to co všichni viděli na zastupitelstvu, to co se stalo, ale zcela zřejmě je v této věci zajímá to, jestli záměr města je takový, aby takovou vyhlášku přijalo nebo jestli se rada města stále bude pohybovat v oblasti nějakých náhražek a obcházení toho problému jako doposud. Myslím, že na to se ti lidé ptali. Jinak si myslím, že psát jim něco, co vidí a viděli, je zase jen urazí a vyvolá spoustu dalších diskusí.

Ing. Petr Černý

Kompletní text odpovědi následuje:

5. března 2012

Vážená paní,

jako oprávněnému zástupci petičního výboru Vám sděluji výsledek projednání Vašeho podnětu, „Petice – Liberec proti hazardu.“

Na zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 23. 2. 2012 byl projednán Váš podnět „Petice – Liberec proti hazardu“ s požadavkem, aby do konce roku 2011 byla vydána obecně závazná vyhláška, která razantně sníží množství provozoven hazardu.

Návrh obecně závazné vyhlášky měli zastupitelé k dispozici a byl uveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec před zasedáním zastupitelstva města konaného dne 15. 12. 2011. Tento návrh byl po odstranění nedostatků formálního charakteru, předložen Mgr. Korytářem jako návrh pozměňovací k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, kterou zastupitelstvo zařadilo na program zasedání jako bod číslo 28a. Pozměňovací návrh zastupitelé projednali, v následném hlasování ho však nepodpořili potřebnou většinou.

S pozdravem

Bc. Martina Rosenbergová

Primátorka města Liberec

Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů – Liberec proti hazardu

Předkládá: Mgr. Audy

Bc. M. Rosenbergová

Je to vyřízení jakoby té petice, kterou nám předávala paní Schlegelová na zastupitelstvu, protože to úplně nesplňuje předpoklady petice, tak je to označeno jako podnět. Myslím si, že je to docela jasně popsané v důvodové zprávě, protože se o tom hlasovalo vlastně hned na zastupitelstvu a nebyl přijat ten pozměňovací návrh. Takže tady je jen konstatování toho stavu.

Ing. Mgr. Černý

Myslím, že občany nezajímá, to co všichni viděli na zastupitelstvu, to co se stalo, ale zcela zřejmě je v této věci zajímá to, jestli záměr města je takový, aby takovou vyhlášku přijalo nebo jestli se rada města stále bude pohybovat v oblasti nějakých náhražek a obcházení toho problému jako doposud. Myslím, že na to se ti lidé ptali. Jinak si myslím, že psát jim něco, co vidí a viděli, je zase jen urazí a vyvolá spoustu dalších diskusí.

Bc. M. Rosenbergová

Pane inženýre, oni se tam neptali, oni tam předkládali návrh vyhlášky, a o tom jsme tam hlasovali. Jde vlastně o to, co jsme tam odhlasovali.

Ing. Mgr. Černý

No, vždyť já to říkám.

Bc. M. Rosenbergová

Nejde o sdělování pocitu. Tenkrát tam Mgr. Korytář předložil konkrétní návrh, který ještě upravoval, a to jsme tam zamítli. Co jim vlastně k tomu máme více psát, než konstatovat, že to zastupitelstvo zamítlo, pane tajemníku?

Ing. Fadrhonc

Já bych asi zopakoval to, co jste říkala, paní primátorko. My musíme samozřejmě odpovědět, je to podnět, musíme odpovědět přes zastupitelstvo. Tak to prostě je. Nejde asi konstatovat v té vazbě, jak to tam proběhlo, nic jiného než že to nebylo přijato, když to zjednoduším. Chápu předkladatele pana Mgr. Audyho, že nemůže předjímat, jak rada města bude postupovat dál. Tak to vidím. Asi máte pravdu v tom, že by bylo třeba říct nějaký celkový záměr do té odpovědi. V tuto chvíli to asi nejsme schopni vložit.

Bc. M. Rosenbergová

Nechápu jaký záměr, když máme přijatou vyhlášku, ať se nám líbí nebo nelíbí, tak jsme si ji odhlasovali. Můžeme se tady bavit o úpravě pravidel, o zpřísnění pravidel, to ano, ale v tuto chvíli máme prostě přijatou vyhlášku a není tady nějaký stav, že bychom nevěděli, co se děje.

Bc. Šolc

Já navážu, i ten bod předchozí proběhl tady takřka bez diskuse. Je potřeba si uvědomit stav, který je. Do loňského roku tady nebyla regulace žádná, k té regulaci se podnikly významné kroky a z těch 154 míst, na kterých se dal hazard provozovat, jsme dnes na nějaké stovce. Zredukovali jsme to o 1/3. Myslím si, že redukce hazardu je významná a asi není účelem odpovědi na takou petici psát nějaké politické stanovisko, ale možná v bodě Různé to můžeme probrat, jak to každý z nás cítí. Můžeme probrat a potom se to pokusit většinově formulovat.

Bc. M. Rosenbergová

Já si myslím, že tu příležitost budeme mít, že nám tam i komise pro sociální věci předkládá nějaký svůj postoj právě k hazardu, takže určitě prostor na diskusi bude. Nicméně toto je bod, který pojednává o vyřízení podnětu občanů, a já si myslím, že takhle je to v pořádku. Pokud není žádný dotaz, budeme hlasovat.

 

Print Friendly