Meziroční srovnání

Od roku 2008 Češi vložili do jednotlivých sázkových her kolem 127 miliard korun ročně. Celkový rozdíl mezi vloženými a vyplacenými částkami tvořil v těchto letech sumu kolem 32 miliard každý rok.

Do role hlavního rostoucího segmentu loterijního trhu se v posledních letech pasovaly videoloterijní terminály (VLT) a jiné technické hry. Zatímco klesá počet prostředků vložený do loterií a do klasických výherních hracích přístrojů, suma „investovaná“ do technických her neustále narůstá. A to poměrně rapidně. Zatímco v roce 2007 se vložená částka do nich pohybovala kolem 22 miliard, v roce 2011 už to bylo 64 miliard – tedy téměř trojnásobek. Tato skutečnost nepochybně souvisí i s tím, že v těchto letech docházelo ke skokovému rozšíření VLT, jako vysoce nebezpečných a málo regulovaných her.

Zdroj: Ministerstvo financí

Peníze v hazardu v roce 2011

V roce 2011 se v České republice vložilo do sázkových her dohromady téměř 127 miliard korun. Většina těchto prostředků putovala do technických her, do kterých spadají i videoloterijní terminály. Zajímavé je také srovnání provozu klasických výherních hracích přístrojů v kasínech (tam podléhají zákonné úpravě proti praní peněz) a v hernách na území obce. Ačkoli bylo v hernách vloženo do hry úhrnně více, vyplacené částky byly menší než tomu bylo v kasínech.

Podíváme-li se na samotnou strukturu prostředků plynoucích z/do technických her, zjistíme, že většinu těchto prostředků v roce 2011 zaujal rychle se rozvíjející sektor videoloterijních terminálů.

Zdroj: Ministerstvo financí

Print Friendly