202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Loterijní zákon je v současné podobě v platnosti od 1. ledna 2012, kdy nabyla účinnosti novela, za jejího hlavního tvůrce je považován poslanec a starosta Semil Jan Farský.

Plné znění

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tomuto zákonu v ČR podléhá pouze provoz kasín, klasické herny pod něj nespadají.

Plné znění

Print Friendly