31. března 2010

V platnost vstupuje první regulační vyhláška Statutárního města Liberec. Dle zvyklostí té doby reguluje provoz výherních hracích přístrojů (§2 odstavec e) loterijního zákona). Vyhláška je stavěna formou povolených adres s tím, že adresy provozoven, které se ve vyhlášce ocitly na seznamu „NEŽÁDOUCÍ“, bylo vyhláškou umožněno provozovat existující výherní hrací přístroje po dobu platnosti vydaných povolení.

Touto vyhláškou bylo povoleno provozování VHP na 126 adresách.

29. září 2011

Zastupitelstvu města je předložena vyhláška, která „reaguje“ na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Chrastavy a Františkových Lázní. Seznam povolených adres rozšíří na celých 156 provozoven s tím, že nově vyhláška reguluje i přístroje povolované Ministerstvem financí. Náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům) zastupitele informuje, že souběžně s vyhláškou je s jednotlivými provozovateli podepisována tvz. dohoda o závazných pravidlech, která má na dobrovolné bázi přimět provozovatele k tomu, aby odstranili nejviditelnější lákadla na hazard – jako jsou blikající jackpoty a reklamy na benefity ke hře.

Říjen 2011

Opoziční Změna pro Liberec společně s aktivisty z iniciativy Je čas nemlčet vytvoří libereckou „mapu hazardu“. Z ní jednoznačně vyplývá, že většina herních automatů v Liberci porušuje znění tehdy platného loterijního zákona (ten obsahoval paragraf o sousedství, který zakazoval provoz VHP v blízkosti veřejných budov).

Listopad 2011

Rozjíždí se petiční akce Liberec proti hazardu. Sběr podpisů probíhá jak v ulicích, tak na internetu. Na základě mapy hazardu opoziční klub Změna pro Liberec navrhuje novou strategii v boji s hazardem. Hazard by dle jejích představ měl zmizet z městské památkové zóny, z hlavní tramvajové tepny na Ještěd a v okruzích do sta metrů od veřejných budov.

24. listopadu 2011

Na zastupitelstvu se v bodě Různé diskutuje o chystaném návrhu Změny pro Liberec. Ač je vůle některých zastupitelů regulovat hazard zjevná, většina označí návrh za nesystémový a nespravedlivý vůči provozovatelům, kterým by tato vyhláška ukončila podnikání.

1. prosince 2011

V účinnost vstupuje dohoda o závazných pravidlech. Od tohoto dne by herny neměly blikat a propagovat benefity zdarma. Účinnost dohody nebyla okamžitá, v prvních dnech spousta heren blikala dál. Nicméně dá se konstatovat, že postupem času herny na tuto pasivní regulaci přešly.

15. prosince 2011

Na základě prvních kontrol byly zastupitelstvem města zrušeny čtyři provozovny z důvodu závažných porušení pravidel, dalších pět adres bylo vyloučeno, protože kontrola na zmíněných adresách nezjistila přítomnost VHP, ani zařízení povolovaných Ministerstvem financí. Po této změně tedy liberecká vyhláška povoluje provozovat hazardní hry na 145 adresách.

Jako bod na program byla opozičním klubem Změna pro Liberec navržena vyhláška vykazující hazard v první fázi z města úplně (s ročním odkladem od 1. ledna 2013) s tím, že v roce 2012 se zastupitelé shodnou na budoucí strategii, jak s hazardním průmyslem nějak koncepčně naložit. Bod však nebyl schválen na program jednání. O této podobě vyhlášky se ale na zastupitelstvu přeci jen hovořilo, její obsah byl totiž navržen jako pozměňovací návrh v rámci schvalování nové přílohy zkrácené o „hříšné“ adresy. Potřebnou většinu v zastupitelstvu ale návrh nedostal.

Zastupitelstvu byla také předána petice Liberec proti hazardu, kterou podpořilo 1241 občanů České republiky.

1. ledna 2012

Začíná platit nový loterijní zákon, který mimojiné vyčlenil speciální písmeno pro videoloterijní terminály. Nelze se tedy již právně odvolávat na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Chrastavy. Regulace VHP opět dle zákona neznamená regulaci VLT. Na tuto legislativní změnu Liberec vůbec nereaguje, několik měsíců o ní dokonce neví.

23. února 2012

Zastupitelstvo města po dokončení kontrol všech heren schvaluje další zúžení seznamu povolených adres. Čtyři provozovny byly vyškrtnuty na základě hrubého porušení pravidel, 32 provozoven bylo vyškrtnuto proto, že se v daných lokalitách nevyskytovaly žádné VHP ani přístroje povolované Ministerstvem financí. V nové podobě obsahuje tedy příloha OZV 110 povolených adres.

8. března 2012

Obdrželi jsme odpověď na petici Liberec proti hazardu. V té si můžeme přečíst rekapitulaci posledního zastupitelstva v roce 2011.

Duben 2012

Starosta Chrastavy Michael Canov v diskuzi na serveru Náš Liberec přijde s informací, že díky zmíněné novele loterijního zákona je liberecká vyhláška na přístroje povolované Ministerstvem financí zcela bezzubá. Stejně tak nereguluje kasína. Transformuje-li se tedy herna na kasíno, nepodléhá v Liberci žádné regulaci.

26. dubna 2012

Na bod jednání zastupitelstva tentokrát projde návrh opoziční Změny pro Liberec o plošném zákazu hazardních her na území Liberce od 1. ledna 2013. Návrh není zastupiteli přijat, ale je přijata alespoň záplata existující liberecké vyhlášky. Ta již nově řeší VLT a jiné podobné hry, stejně tak reguluje provoz kasín (to je třeba mít jen na některé z povolených adres). Svou vůli regulovat kasína stejně jako herny nakonec zastupitelé vyjádří odmítnutím návrhu Milana Šíra z ČSSD, aby se na seznam přidalo nově vznikající Casino 777. To mělo otevírat hned vedle radnice, v budově hotelu Praha.

Zastupitelstvo také projednává první návrh vedení města na přerozdělení peněz z hazardu. Klíč rozdělení má být 40% pro sport, 20% pro kulturní oblast, 20% pro sociální oblast a 20% na řešení infrastruktury města. Zastupitelé návrh nepřijali.

26. května 2012

Zastupitelé odmítají další z řady návrhů vedení města na rozdělení peněz z hazardu – tentokrát měly prostředky jít do sportovního fondu a do divadla F.X. Šaldy.

28. června 2012

Zastupitelstvo se potřetí konečně shodne na rozdělení peněz z hazardu. Všichni svorně podpoří návrh, který připravila ODS.

Zároveň byla na tomto zastupitelstvu opět zeštíhlena příloha OZV. Z důvodu závažných porušení pravidel byly zrušeny čtyři provozovny. Pátá pak z rozhodnutí městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Herna tam byla provozována v obecní budově, vedení obvodu se rozhodlo neprodloužit provozovateli nájemní smlouvu a prostory radši pronajalo Bláhově pekařství.

Zároveň došlo k rozdělení několika adres – stávalo se totiž, že na jednom čísle popisném bylo v provozu více na sobě nezávislých heren. Po všech výše zmíněných úpravách obsahuje příloha 111 povolených provozoven.

13. prosince 2012

Zastupitelstvo po dlouhém odkládání zrušilo povolení pro hernu Edwards, kde byl koncem roku 2011 přichycen při hraní nezletilý.


Print Friendly