Úvodní informace

V současnosti je liberecká vyhláška stavěna specifikace čísel popisných, na kterých lze provozovat hazardní hry. Takových povolených provozoven je v Liberci aktuálně sto dvanáct. Jedná se o kasína, herny, či restaurační zařízení.

Mimo vyhlášku platí v Liberci deklarace, dohoda o společném postupu, kterou podepsali někteří provozovatelé s vedením Statutárního města Liberec. Dodržováním této dohody došlo k potlačení té nejkřiklavější propagace hazardu – zmizely blikající jackpoty a reklamy na benefity ke hře zdarma. Dohoda je ale dobrovolná a dle vyjádření oficiálních orgánů není její nedodržení spojeno de facto s žádnou vymahatelnou sankcí.

Pokuty nebyly uděleny žádné, z titulu „dohod o spolupráci“ nevyplývá finanční postih. Finanční postih lze uložit za porušení zákona, ve správním řízení.

Bc. Jiří Šolc, náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci

Dodnes se tedy najdou případy, které si z podepsané dohody mnoho nedělají. V centru je asi nejkřiklavější příklad modře blikajících poutačů Casina Admiral. Dle vyjádření vedení města by opakované porušení dohody mělo vést k odstranění adresy z povolených adres.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 28.6.2012 vydat na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZL“).

Čl. 2 Účel vyhlášky

Účelem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku a ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku v zájmu obce a občanů.

Čl. 3 Určení míst

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 ZL je možné pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 4 Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010, č. 4/2010, č. 6/2011, č. 9/2011 a č. 1/2012.

Čl. 5 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní sázkových her, loterií a jiných podobných her, nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Bc. Jiří Šolc Bc. Martina Rosenbergová

Seznam povolených provozoven

 1. 1. máje 66 24a Liberec III-Jeřáb
 2. 1. máje 96 49 Liberec III-Jeřáb
 3. 1. máje 59 5 Liberec III-Jeřáb
 4. 1. máje 535 50 Liberec III-Jeřáb
 5. 5. května 171 13 Liberec I-Staré Město
 6. 5. května 39 30 Liberec I-Staré Město
 7. 5. května 327 29 Liberec I-Staré Město
 8. 5. května 175 7 Liberec I-Staré Město, Nám. Dr. E. Beneše 176 31
 9. 8. března 12 3 Liberec V-Kristiánov
 10. Americká 662 70 Liberec III-Jeřáb
 11. Americká 708 43 Liberec III-Jeřáb
 12. Blažkova 654 1 Liberec IV-Perštýn
 13. Budyšínská 1400 1 Liberec I-Staré Město
 14. České mládeže 456 Liberec XXIII-Doubí
 15. Dělnická 194 23 Liberec VI-Rochlice
 16. Dělnická 196 20 Liberec VI-Rochlice
 17. Dlouhomostecká 705 Liberec XXX-Vratislavice
 18. Dobiášova 1583 29 Liberec VI-Rochlice
 19. Dopravní 736 Liberec XXX-Vratislavice
 20. Doubská 997 Liberec VI-Rochlice
 21. Dvorská 459 26a Liberec V-Kristiánov
 22. Felberova 15 13 Liberec IV-Perštýn
 23. Františkovská 382 31 Liberec III-Jeřáb
 24. Františkovská 715 4 Liberec III-Jeřáb
 25. Gagarinova 1167 59 Liberec VI-Rochlice
 26. Generála Svobody 85 33 Liberec XIII-Nové Pavlovice
 27. Hanychovská 552 14 Liberec III-Jeřáb
 28. Hejnická 91 Liberec XXXII-Radčice
 29. Herrmannova 334 3 Liberec I-Staré Město
 30. Hodkovická 163 3 Liberec VI-Rochlice
 31. Hodkovická 305 18 Liberec VI-Rochlice
 32. Hodkovická 323 7 Liberec VI-Rochlice
 33. Hrdinů 175 3 Liberec XII-Staré Pavlovice
 34. Hroznová 781 2 Liberec XIV-Ruprechtice
 35. Husova 24 7 Liberec I-Staré Město
 36. Chodská 855 7 Liberec III-Jeřáb
 37. Chrastavská 313 1 Liberec II-Nové Město
 38. Ječná 358 6 Liberec XV-Starý Harcov
 39. Jeronýmova 154 45 Liberec VII-Horní Růžodol
 40. Ještědská 44 20 Liberec VII-Horní Růžodol
 41. Ještědská 105 82 Liberec VIII-Dolní Hanychov
 42. Ještědská 185 84 Liberec VIII-Dolní Hanychov
 43. Ještědská 374 21 Liberec VII-Horní Růžodol
 44. Ještědská 469 65 Liberec VIII-Dolní Hanychov
 45. Ještědská 535 63 Liberec VII-Horní Růžodol
 46. Ještědská 535 63b Liberec VII-Horní Růžodol
 47. Ježkova 955 Liberec VI-Rochlice
 48. Jizerská 192 2 Liberec XV-Starý Harcov
 49. Kateřinská 101 Liberec XVII-Kateřinky
 50. Kostelní 166-7 Liberec II-Nové Město
 51. Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice
 52. Letná 566 29 Liberec XII-Staré Pavlovice
 53. Letná 566 29/108 Liberec XII-Staré Pavlovice
 54. Letná 610 32 Liberec XII-Staré Pavlovice
 55. Londýnská 80 25 Liberec XI-Růžodol I
 56. Londýnská 560 43 Liberec XI-Růžodol I
 57. Mařanova 387 Liberec XXIII-Doubí
 58. Moskevská 27 14 Liberec IV-Perštýn
 59. Moskevská 52 24 Liberec IV-Perštýn
 60. Moskevská 640 55 Liberec IV-Perštýn
 61. Na Hradbách 1407 17a Liberec I-Staré Město
 62. Na Rybníčku 58 4 Liberec III-Jeřáb
 63. Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb
 64. Na Svahu 176 1 Liberec I-Staré Město
 65. Na Výběžku 89 Liberec XV-Starý Harcov
 66. Nákladní 865 Liberec III-Jeřáb
 67. Nákladní 344 2 Liberec III-Jeřáb
 68. Nákladní 476 3 Liberec III-Jeřáb
 69. nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb
 70. nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město
 71. nám. Poštovní 188 1/6 Liberec VI-Rochlice
 72. nám. Poštovní 188 1/1 Liberec VI-Rochlice
 73. nám. Sokolovské 258 20 Liberec I-Staré Město
 74. nám. Sokolovské 306 7 Liberec II-Nové Město
 75. nám. Sokolovské 312 1/1 Liberec II-Nové Město
 76. nám. Sokolovské 312 1/2 Liberec II-Nové Město
 77. nám. Sokolovské 545 10 Liberec II-Nové Město
 78. nám. Tržní 834 9 Liberec I-Staré Město
 79. nám. Tržní 860 13 Liberec I-Staré Město
 80. nám. Tržní 909 4 Liberec I-Staré Město
 81. Nitranská 415 1 Liberec III-Jeřáb
 82. Olbrachtova 618 37/202 Liberec XV-Starý Harcov
 83. Olbrachtova 618 37/212 Liberec XV-Starý Harcov
 84. Ostašovská 335 4 Liberec XI-Růžodol I
 85. Pražská 11 13 Liberec III-Jeřáb
 86. Pražská 135 10 Liberec II-Nové Město
 87. Pražská 385 17 Liberec III-Jeřáb
 88. Puškinova 49 Liberec XXIV-Pilínkov
 89. Rumunská 192 10 Liberec IV-Perštýn
 90. Rumunská 47 16 Liberec IV-Perštýn
 91. Rumunská 655 9 Liberec IV-Perštýn
 92. Ruprechtická 745 109 Liberec XIV-Ruprechtice
 93. Růžodolská 216 1 Liberec XI-Růžodol I
 94. Sametová 844 23 Liberec VI-Rochlice
 95. Slovanská 46 Liberec XXV-Vesec
 96. Sokolská 390 22 Liberec I-Staré Město
 97. Staškova 297 13 Liberec XIV-Ruprechtice
 98. Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb
 99. Švermova 91 3 Liberec X-Františkov
 100. Švermova 352 24 Liberec X-Františkov
 101. Tanvaldská 41 Liberec XXX-Vratislavice
 102. Tanvaldská 305 Liberec XXX-Vratislavice
 103. U Nisy 713 8 Liberec III-Jeřáb
 104. Vojanova 341 40 Liberec X-Františkov
 105. Volgogradská 129 37 Liberec IX-Janův Důl
 106. Vratislavická 1121 Liberec VI-Rochlice
 107. Vrchlického 338 3 Liberec XIII-Nové Pavlovice
 108. Výletní 148 Liberec XXXII-Radčice
 109. Za Humny 442 Liberec XXIII-Doubí
 110. Zákopnická 350 12 Liberec XIV-Ruprechtice
 111. Železná 253 20 Liberec I-Staré Město

Dohoda o společném postupu

Statutární město Liberec (dále jen „město“) na jedné straně a provozovatelé provozující technická sázková zařízení, spolu s nimi majitelé a nájemci heren a restaurací na území města Liberec (dále jen „provozovatelé“) na straně druhé, se domluvili na níže uvedených opatřeních směřujících k potlačení negativních vlivů, vyplývajících z provozu heren, kasín a restaurací s výherními přístroji. Provozovatelé se zavazují naplnit a dodržovat níže uvedená pravidla chování. Provozovatelé se zavazují do 30. 11. 2011 upravit své provozovny ve smyslu těchto pravidel. To vše na splnění požadavku společenské odpovědnosti vůči veřejnosti. Město se zavazuje tato pravidla zveřejnit a dohlížet na jejich dodržování.

 • provozovatelé heren a majitelé objektů dobrovolně odstraní ze svých provozoven všechny vnější POHYBLIVÉ, BLIKAJÍCÍ a ZVUKOVÉ reklamy upozorňující na sázkové hry, venkovní jackpoty přemístí dovnitř a to tak, aby vizuální reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala veřejnost a okolojdoucí;
 • provozovatelé heren současně odstraní z vnějších prostor herny všechny reklamy na podávání NÁPOJŮ a OBDOBNÝCH BENEFITŮ ke hře zdarma případně se slevou;
 • k zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv osoba jenom trochu podezřelá je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vykázána z prostor herny. Na každé herně bude na dveřích dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mladších 18-ti let. Provozovatelé VŠECH SÁZKOVÝCH ZAŘÍZENÍ v restauracích zajistí, aby VHP případně jiná sázková zařízení byla umístěna pod přímý dohled obsluhujícího personálu při současném optickém oddělení od ostatních hostů;
 • v prostorech herny umístí provozovatelé funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do provozovny včetně prostoru před vchodem a vnitřní prostor herny. Data z obrazového záznamu budou uchovávána po dobu nejméně 30ti dnů a provozovatelé se zavazují poskytnout tento záznam orgánu, který prokáže právní zájem;
 • opatření proti rušení nočního klidu: zaměstnavatelé provozovatelů heren zajistí, aby podnapilí hosté nebyli do provozovny vpuštěni;
 • opatření pro eliminování vstupu podnapilých, osob pod vlivem návykových látek a jinak agresivních osob do prostorů herny: v každé z  heren bude učiněno opatření, že po 24,00 hodině budou návštěvníci vpouštěni individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou. Tuto kontrolu bude provádět buď k tomu vyčleněná obsluha herny nebo stálá bezpečnostní služba (smluvní agentura) anebo herna musí být povinně vybavena technickým zařízením umožňujícím obsluze zkontrolovat hosta před vpuštěním do jejich prostor (videotelefon a dálkové ovládání zámku či jiný účinný systém, který je schopen splnit podmínky pro eliminaci vstupu výše uvedených osob).
 • Provozovatelé souhlasí s tím, aby se v intervalech nejméně dvakrát ročně sešli se zástupci samosprávy za účelem vyhodnocení účinnosti výše uvedených opatření, dále souhlasí s tím, že k setkání dojde i v případě požadavku představitelů města z důvodu nutnosti operativně řešit případný vzniklý zásadní problém.

Gramatické chyby v této sekci nemá na svědomí Liberec proti hazardu. Jsou součástí originálního dokumentu, který nám byl poskytnutý dle zákona 106.

Provozovatelé podepsaní pod dohodou

Následující seznam provozovatelů podepsal dohodu o společném postupu. Dle náměstka Šoce jsou ale povinni dodržovat pravidla i provozovatelé, kteří dohodu nepodepsali.

 1. Trio Games, a.s.
 2. Synot Tip, a.s.
 3. Bonwer Win, a.s.
 4. Paradise Casino Admiral, a.s.
 5. Slot Game, a.s.
 6. FP Gago, a.s.
 7. Slot Group, a.s.
 8. Luckey Money, a.s.
 9. Merkur Casino, a.s.
 10. Multigate, a.s.
 11. Tosiba, spol. s r.o.
 12. Net and Games, a.s.
 13. Tipgames, a.s.
 14. Stardust Play s.r.o.
 15. Tom Joy, s.r.o.
 16. Mod Play, a.s.
 17. Apex Play, a.s.
 18. Gold Happy Day, a.s.
 19. Campa Net, a.s.
 20. AZ Technika, a.s.
 21. Victoriaplay, a.s.
 22. Autogames, a.s.
 23. Masox, a.s.
 24. Omega Krijcos, a.s.
 25. Play Games, a.s.

Print Friendly