Obecné informace

Farského novela loterijního zákona přinesla obcím finanční prostředky, ke kterým samosprávy dříve neměly přístup. Novela totiž zrušila povinnost loterijních společností přispívat na obecně prospěšné účely, místo toho část svého zisku odvádí společnosti finančním úřadům a ty pak většinu celkové sumy (80%) vyplácejí do obecních pokladen.

V Liberci je v rozpočtu roku 2012 počítáno s částkou necelých 46 mil. korun.

Klíč rozdělení odvodů z loterií

28. června 2012 (na třetí pokus) zastupitelé našli nějaký klíč, jak rozdělit finanční prostředky z odvodu z loterií, které nově náleží obcím. Schválený návrh pocházel z pera ODS.

Z návrhu vyplývá, že 25% z celkového balíku bude rozděleno do městských fondů (Sportovní fond, Kulturní fond, Fond zdraví, Fond Prevence, Ekofond, Fond pro partnerskou spolupráci, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání). V rámci Sportovního fondu se pak bude suma dělit v poměru 75 – 25 ve prospěch pravidelné sportovní činnosti mládeže na úkor jednorázových, náborových či propagačních akcí.

Zbylých 75% bude rozdělovat samotné město v rámci svého rozpočtu a svých příspěvkových organizací.

Print Friendly