Hříšné herny může město zrušit

Město Liberec nemusí tři roky čekat a může zahájit rušení problémových heren okamžitě. Tvrdí to Ministerstvo financí.

Tříleté přechodné období, po které nemohou obce uplatnit svoje ústavní právo na regulaci hazardu, bylo uzákoněno novelou loterijního zákona. Ta platí od 1. ledna 2012 a je známá jako „lex Farský“, podle jejího navrhovatele, poslance TOP 09 starosty Semil. I proto se v Liberci doposud nepodařilo zrušit žádnou z heren, kde jsou v provozu „výherní“ zařízení povolovaná Ministerstvem financí. Navzdory tomu, že v nich třeba nalévali alkohol mladistvým, nebo mladistvým umožnili hrát. Svou výkladovou praxi Ministerstvo uplatňovalo navzdory ustanovení loterijního zákona, které naopak říká, že taková povolení rušit lze.

Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě provozování dočasně zastavit, není‐li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo nedodržují‐li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.

§ 43, ods. (3) loterijního zákona

V posledních měsících se ale Ministerstvo financí v souladu s usnesením vlády č. 347 vyjadřuje jinak. Vláda ve zmiňovaném usnesení ukládá mimo jiné následující:

Zahajovat správní řízení v režimu § 43, odst. 3 loterijního zákona na základě podnětů o narušování veřejného pořádku ve smyslu § 4 odst. 2 loterijního zákona.

část II/2 usnesení vlády č. 347

Ve svém dopisu obcím MF doznává skutečnost, že v případě rušení veřejného pořádku se na herny nevztahuje tříletá ochranná lhůta.

Ministerstvo financí přistoupí k zahájení správních řízení na základě podnětu obce/města, doloží-li obec/město prokazatelně (např. záznamem policie) porušování veřejného pořádku v konkrétní provozovně. V tomto případě nepožívá provozovatel výhody „tříleté“ ochranné lhůty.

Ing. Karel Korynta, ředitel Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

I s přihlédnutím ke skutečnosti, že Ministerstvo v minulosti mnohokrát něco tvrdilo a něco jiného pak praktikovalo, se zdá, že cesta ke zrušení hříšných heren je nyní otevřená. Využít tohoto postupu se nedávno chystala například radnice v Náchodě.

Jana Schlegelová, zástupce o.s. Občané proti hazardu v regionu, dodává: „O hernách zdokumentovaných v naší Galerii hříšníků existují záznamy Městské policie. Ve všech došlo k nějaké formě rušení veřejného pořádku. Podnět na zrušení vydaných povolení může podat kdokoli. Představitelé města můžou konat ihned! Stačí sepsat podněty, přiložit policejní záznamy a pak už jen čekat na další kroky Ministerstva financí.“

Martin Svoboda, předseda o.s. Občané proti hazardu, dodává: „Je právem i povinností každého zodpovědného vedení města či obce v maximální možné míře regulovat společensky škodlivé aktivity, mezi něž hazard v současném objemu patří. Potřeba je to o to více, jestliže v konkrétních hernách došlo k porušení zákona. Předpokládáme a očekáváme, že město bude tuto záležitost rázně řešit namísto hledání zdůvodnění, proč to nejde.“

Matěj Hollan ze sdružení Brnění dodává nadto ještě další možnost: „Liberec může hned teď přijmout vyhlášku, kterou na základě narušování veřejného pořádku omezí časově provoz heren. Stejně, jako je každá obec oprávněna regulovat nonstopy, může regulovat časově i herny. Tato cesta je ozkoušena z Klatov, kde provozovatelům nezbylo, než časové omezení respektovat.“

Na závěr se ale sluší zopakovat, že celé tříleté přechodné období je například dle názoru Ombudsmana Varvařovského protiústavní. Ostatně obce Židlochovice, Frýdlant nad Ostravicí a Klatovy usilují o jeho úplné zrušení u Ústavního soudu. Pokud uspějí (to se dozvíme v několika následujících měsících), bude možné rušit všechna povolení okamžitě.

Kontakty:

Jana Schlegelová, o.s. Občané proti hazardu – Liberec
email: jana@liberecprotihazardu.cz
telefon: +420 734 700 764
 
Martin Svoboda, o.s. Občané proti hazardu – předseda
email: martin@obcaneprotihazardu.cz
telefon: +420 734 700 762
 
Matěj Hollan, o.s. Brnění
email: brneni@gmail.com
telefon: +420 774 956 148
 
 
Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.