LZ 1/2012: Herny v Liberci – Polemika (Jana Schlegelová)

Na zastupitelstvu v září 2011 byla přijata novela hazardní vyhlášky. Ta postavila na stejnou úroveň takzvané výherní hrací přístroje (VHP) a videoloterijní terminály (VLT, pozn. – tehdy jsme si mysleli, že tomu tak bylo). Zároveň zavedla některá estetická regulační opatření – například zákaz umístění jackpotů vně provozovny. Novela ale zároveň zakonzervovala na území města 154 provozovaen, kde je legální hry tohoto typu provozovat.

V souvislosti s tím vyvstala řada otazníků: Je tolik provozoven ve městě vůbec potřeba? Jakým způsobem a jak efektivně bude kontrolováno dodržování pravidel v takovém množství provozoven? A je v Liberci vůle hazard skutečně regulovat?

Důsledné hledání odpovědí na tyto otázky přivedlo Změnu pro Liberec a občanskou iniciativu Je čas nemlčet k přípravě nové vyhlášky, která navrhovala razantnější postup pro omezování provozování hazardu ve městě. Po vyhodnocení námitek ostatních zastupitelů vznikla její finální podoba, která navrhuje zrušení všech provozoven na území Liberce s účinností od 1. ledna 2013.

K čemu povede přijetí takového opatření? Zmizí tím skutečně natrvalo hazardní hry těchto typů z katastrálního území našeho města? I na to je důležité se ptát, ale nejsou to otázky následujících dní. Přechodné opatření jednoho roku dá zastupitelům čas na zodpovědné rozhodnutí, na základě jakých podmínek budou povolení k provozu heren do budoucna udělována – a zda k tomu vůbec dojde.

Až doposud byly samosprávy obcí ve vztahu k provozovatelům hazardu v nevýhodě. A tak i naše město plíživě protkala nepropustná herní síť lapající osoby v nouzi. Až průlomové závěry Ústavního soudu z podzimu 2011 (ve věci Chrastavy a Františkových Lázní) daly obcím do rukou nástroje, jak s hazardem efektivně bojovat a nerovnováhu, která vznikala uplynulých dvacet let, narovnat. Samozřejmě prokáží-li k tomu obce vůli.

Návrh vyhlášky ve věci úplného potlačení hazardu je doprovázen i peticí. Ta volala po razantní regulaci, 15. prosince 2011 byla ukončena a předána na zasedání zastupitelstva. Svůj podpis pod ní připojilo 1241 lidí.

Přejme si tedy, aby byl i jejich hlas vyslyšen a trnitá cesta k nápravě jednoho nerovného vztahu začala neprodleně. Nejlépe již po lednovém řádném zasedání zastupitelstva města.

Jana Schlegelová

Poznámka: Článek byl zveřejněn v Libereckém zpravodaji 1/2012

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.