LZ 1/2012: Herny v Liberci – Polemika (Jiří Šolc)

Omezování negativních dopadů, které má na společnost provozování heren a všech typů hazardních her na území města, to je téma, kterému se vedení města intenzivně věnuje. Na tomto  úkolu panuje v zastupitelstvu města shoda, byť prostředky této regulace se liší.

Do září 2011 spočívala regulace hazardu prakticky pouze ve stanovení adres, kde lze provozovat VHP (obyčejné automaty). Tyto adresy byly stanoveny vyhláškou a jinde být automaty neměly. Nicméně ministerstvo financí tehdy povolovalo VLT (videoloterijní terminály) i na jiných adresách mimo tuto vyhlášku. Poté, co dal Ústavní soud na roveň VLT=VHP, jsme připravili novelu této vyhlášky.

Tam, kde bylo povoleno jakékoli zařízení, tam jsme místo „zajistili“ a žádná další adresa již povolena nebude. Okamžitě poté jsme deset heren zrušili a dalších osm následující měsíc. Součástí této vyhlášky byla také nová pravidla, která provozovatelům heren zakazují blikající a podbízivé reklamy v ulicích.

Tato a další opatření, která fungují od 1. 12. 2011, vedou k výraznému omezení hazardu obecně. Cílem těchto snah je plošně omezit herny stejnými pravidly a vynucovat si jejich dodržování. Vedení města ustavilo na tuto problematiku také speciální pracovní skupinu, ve které sedí za každou politickou stranu jeden zástupce.

Názory na další omezování míst určených hazardu se liší. Pohybují se od extrémních návrhů „zrušit vše“ po opak „nechat být, je to legální“. Jedna politická strana chtěla rušit jen některé ulice, pro jiné zastupitele má naše město jiné, palčivější problémy. V této debatě musejí zastupitelé důsledně zvažovat všechna pozitiva i negativa.

Při plošném zrušení všech míst přejde nemalá část hazardu do ilegality a město nebude mít žádné páky na kontrolu. Město také nebude inkasovat příjmy z místních poplatků a o tyto příjmy se budou muset buď navýšit platby obyvatel a nebo rušit některé výdaje města.

Při zrušení heren jen v některých ulicích a částech města budou jiné ulice znevýhodněny zvýšeným počtem automat Je třeba vnímat legislativní rámec a skutečnost, že město může určit adresy heren, ale nikoli počet automatů v nich.

Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku.

Poznámka: Článek byl uveřejněn v Libereckém zpravodaji 1/2012.

Print Friendly
Použité štítky:

Přidávání komentářů není povoleno.