LZ 6/2012: Hazard v Liberci – co nám brání nalézt řešení?

Asi není potřeba se vzájemně ubezpečovat, že hazard a obecně gamblerství jsou závažným problémem současné společnosti. Je to problém, který nevyřešíme mávnutím kouzelného proutku.

O problematice hazardu je nutné diskutovat a najít řešení napříč politickými stranami i celou společností. V podobných případech je praxí osvědčené, že jednoduchá řešení nefungují. Prohibice nás nezbaví alkoholiků, zákaz prostituce nás nezbaví nevěstinců a zrušení heren nás nezbaví hazardu.

Od listopadu loňského roku jsme svědky „velkolepého“ tažení Změny pro Liberec (ZpL) proti hazardu v Liberci. Opakované bezhlavé předkládání návrhu úplného zákazu hazardu v našem městě není projevem odhodlanosti řešit situaci, je to projev bezbřehého populismu, jehož jediným cílem je ukázat „my se snažíme, oni nám v tom brání“.

Kvůli tomuto přístupu jsme ztratili půlrok. Za tu dobu jsme se dokázali „zbavit“ pouze několika herních míst, která byla na seznamu heren pouze takzvaně do zásoby. Aktivních heren se systémové opatření města téměř vůbec nedotklo. Bohužel…

ODS vždy deklarovala, že si je vědoma negativních důsledků hazardu, ale hlavně nevhodnosti umísťování heren v centru města. Proto jse opakovaně vyzývali k široké diskuzi nad tímto tématem mezi stranami v zastupitelstvu s cílem dojít ke konsensu, kde herny mohou a kde nemohou být. Z vlastní zkušenosti musím s politováním konstatovat, že se ZpL diskutovat nelze. Domnívám se, že snahou ZpL není problematiku vyřešit, ale udržet jako politické téma. ZpL navrhuje jako první krok obecný zákaz hazardu, ve druhém kroku pak chce diskutovat a vybrat místa, kde hazard umožní. ODS naproti tomu prijde logické v prvním kroku diskutovat a vybrat místa kde hazard umožníme, a ve druhém kroku zakázat hazard tam, kde jej nechceme.

Krom logičnosti námi navrhovaného řešení hovoří v náš prospěch další argument. Nevěříme totiž, že v případě plošného zákazu hazardu, bude ZpL před krajskými volbami ochotna realizovat i ten druhý, méně populární krok. A představa nelegálních hazardních doupat, s veškerými kriminálními riziky s tím spojenými, je pro ODS nepřijatelná. Proto vyzýváme koalici i opozici: pojďme se skutečně hazardem zabývat a nalézt řešení.

Tomáš Hampl, člen zastupitelského klubu ODS.

Článek byl uveřejněn v Libereckém zpravodaji 6/2012.

Print Friendly
Použité štítky: , ,

Přidávání komentářů není povoleno.