Blížící se omezení hazardu v Liberci děsí provozovatele heren

Zastupitelský klub Změny pro Liberec zareagoval na dlouhodobou nečinnost vedení města a inicioval jednání pracovní skupiny pro regulaci hazardu. Na jednáních byl prezentován náš návrh dalšího postupu v regulaci hazardu ve městě: vydání obecně závazné vyhlášky platné od 1.1.2014, která by přinesla následující omezení:

– zamezí provozování automatů a video-loterijních terminálů (VLT) v provozovnách do 100 m od škol

– omezí provozní dobu heren na čas 14 – 02 hodin

Přechodné období do začátku roku 2014 považujeme za ústupek z naší strany, kdy jsme akceptovali argumenty odpůrců přísné regulace „ze dne na den“, že je potřeba určitý čas na vypořádání zaměstnaneckých poměrů a nájemních smluv v hernách a též čas na vyřešení výpadku financí v rozpočtu pro r. 2014.

Dále jsme doporučili , aby vedení města obratem požádalo MF o zrušení povolení na video-loterijních terminálů v místech, kde provozování hazardu nedovoluje ani stávající městská vyhláška.

Sami bychom raději šli cestou nulové tolerance hazardu, ale tento náš návrh je motivovaný snahou zavést alespoň nějakou regulaci hazardu v Liberci už v tomto volebním období a z jednání se zastupiteli se ukazuje, že by mohl mít naději na úspěch.

To ovšem děsí provozovatele heren. I když dosud byl navržený materiál projednáván jen mezi zastupiteli SML, obdržel náš zastupitelský klub dopis od Mgr. Andreje Čírka, sekretáře a mluvčího Unie herního průmyslu ČR – UNASO. Protože se Mgr. A. Čírtek obdobnými dopisy podle našich informací obrací i na další samosprávy, které se o regulaci hazardu snaží, celou polemiku zveřejňujeme, protože podle našeho názoru výborně ukazuje na logiku uvažování těch, co na hazardu vydělávají.

Vladislav Chvála: „Množství povolených výherních automatů je opravdu úděsné. Protože pracuji s rodinami, které jsou zničeny závislosti některého svého člena na hazardu, těžko uroním nad Vašim soucitným a ohleduplným výkladem nebohých podnikatelů v této oblasti jedinou slzu.

Dopis A. Čírtka zastupitelům za Změnu pro Liberec z 18.6.2013

Vážení zastupitelé Změny pro Liberec,

dovoluji si Vás oslovit jménem Unie herního průmyslu-ČR, která sdružuje velké firmy provozující casina a herny v ČR, dodávající do těchto provozoven sázková zařízení a také vyrábějící tato zařízení ve vlastních podnicích na území ČR.

Vnímám Váš dlouhodobý spor s vládnoucí koalicí v Liberci o regulaci sázkových her na území Vašeho města, aktuálně zejména Váš návrh na zavedení časového omezení provozování sázkových her v Liberci. Chápu logiku politického soupeření na komunální úrovni, na druhou stranu cítím nutnost Vás informovat o souvislostech Vašich návrhů, které Vám nemusí být známy.

Přestože naše sdružení zastupuje velké firmy v oboru sázkových her, na místní úrovni nakonec nejde primárně o zájmy těchto velkých hráčů na českém trhu, ale o zájmy drobných podnikatelů. Provozovny sázkových her v Liberci jsou totiž do značné míry podnikáním místních živnostníků. Pro český trh heren je typický vysoký podíl malých podnikatelů, kteří kromě heren provozují i hospody, restaurace, kavárny či třeba diskotéky. Sázková zařízení a herny jsou pro ně jedním, často podstatným a rozhodujícím zdrojem příjmů. Časové omezení v zásadě činí provozování sázkových her v kamenných provozovnách nerentabilním.

Nejdrastičtěji by časové omezení dopadlo paradoxně na casina, což jsou provozovny s nejvyššími standardy bezpečnosti (každý návštěvník je legitimován), nejvyšší kulturou provozování sázkových her a nejvyšším daňovým přínosem pro město (je v nich zpravidla větší počet sázkových zařízení, který je pro přínos loterijní daně rozhodující). Proto doporučuji, když už je Vámi navrhováno časové omezení, aby se minimálně netýkalo libereckých casin.

Dále si dovoluji upozornit, že časové omezení sázkových her v kamenných provozovnách nijak neomezí prostor pro hraní slotových her v internetových casinech či sportovní sázení, které má podobnou úroveň rizik pro hráče jako provozování automatů.

Proto si na Vás dovoluji apelovat, abyste i v opozičních poměrech přistupovali k regulaci sázkových her racionálně a pokud jde o cíl snižovat počet heren a casin, abyste tak činili skrze podporu tvrdých kontrol v provozovnách. S těmi se naprosto ztotožňujeme: hraní neplnoletých či vpouštění hostů, kteří pak dělají problémy s veřejným pořádkem uvnitř provozovny či v jejím okolí, je důvodem pro konec provozovny.

Politická situace v ČR, ať už na centrální či místní úrovni, nesvědčí podnikání a návratu ekonomické prosperity, ať už se to týká sázkových her nebo jiných oborů. Sázkové hry jsou od počátku roku 2012 nadstandardně zdaněny a jejich provozovatelé čelí situaci, kdy podmínky pro podnikání může drasticky změnit každé zasedání zastupitelstva. To vyžaduje od všech zúčastněných stran, podnikatelů i politiků, odpovědný, přiměřený a racionální přístup. Prosím, abyste výše uvedené argumenty vzaly v potaz při Vašem vystupování v otázce regulace sázkových her v Liberci.

V úctě

Mgr. Andrej Čírtek, sekretář Unie herního průmyslu ČR

Reakce Vladislava Chvály

Vážený pane Čírtku,

Vaše starost o drobné podnikatele v hazardním průmyslu je velice dojemná. Také sleduji Vaše veřejná vystoupení na ochranu nebohého hazardu v Českých zemích… Nikdy jste dosud nikde nevysvětlil, proč máme jen na území více podniků s hazardem než jich je v celé Spolkové republice Německo! Liberec není výjimkou. Množství povolených výherních automatů je opravdu úděsné. Protože pracuji s rodinami, které jsou zničeny závislosti některého svého člena na hazardu, těžko uroním nad Vašim soucitným a ohleduplným výkladem nebohých podnikatelů v této oblasti jedinou slzu. Nejspíš se nemusíte bát toho, že by stávající loutková vláda v Liberci byla ochotná cokoli proti hazardu udělat- získat je i jen pro mírnou redukci počtu heren je nad lidské síly. Na chvíli asi budou hlavní strany zase řečnit jen těsně před volbami, ale protože předpokládám, že jste jim již slíbili podpořit jejich předvolební kampaň, s koncem voleb, skončí také jejich aktivita na tomto poli. To je ten důvod, proč v Liberci bude muset zvítězit nejprve Změna pro Liberec nebo podobné občansky orientovaná seskupení, a je zřejmé, že pak prosadíme radikální snížení počtu heren.

S pozdravem

Dr.Chvála

Reakce Kateřiny Absolonové

Vážený pane mgr. Čírtku,

děkuji za Váš pohled z druhé strany barikády. V pohledu na hazard se asi obtížně shodneme. Vás živí, pro mne je to oblast, kde utápí řada lidí sociální dávky nebo peníze, které by dokázala využít podstatně smysluplnějším způsobem a valná část z nich, by mohla zůstat v regionu. O tom, kolik stojí léčba gamblerů nemluvě.

Je zajímavé, jaké dobré vztahy máte na liberecké politiky, když je Vám znám materiál, který byl řadu týdnů probírán jen mezi zastupiteli. Musím Vás ujistit, že návrh na regulaci provozní doby navíc není primárně „výmysl“ zastupitelů Změny pro Liberec, vznikl po delší debatě s odborníky, kteří se problematikou hazardu zabývají.

V souvislosti s verdiktem Ústavního soudu z letošního dubna je situace pro provozovatele tohoto druhu „podnikání“ stále svízelnější, v některých oblastech Čech, Prahu nevyjímaje, dochází k regulaci na bod nula, udržení se v lokalitě není jednoduché ( místy je snad i drahé , prý 1 kasino za 3 miliony korun ?). Chápu tedy Vaši snahu být v Liberci, který se doposud stavěl k této problematice velmi laxně , spíše si na regulaci hrál a rozhodně se nechovat důsledně, omezován co nejméně.

1 kasino v Liberci s provozem 24 hodin bychom v Liberci asi strpěli, nemusíme být lepší než Vídeň.

Kateřina Absolonová, zastupitelka

Reakce A. Čírtka na email V. Chvály

Vážený pane doktore,

vycházíte z chybných podkladů: V roce 2012 bylo v Německu 319.000 automatů. Zdroj této statistiky zde: http://de.statista.com/themen/570/gluecksspiel/. Pokud máte zdroje pro svá statistická tvrzení, sem s nimi; rád se s nimi seznámím.

V ČR bylo maximálně cca 100.000 automatů, podle mě tento počet klesne do příštího roku cca na polovinu či níž. S Německem jsme tedy v zásadě srovnatelní.

Naprosto akceptuji, že existuje problém chorobných hráčů. Zcela se s Vámi a jinými aktivisty rozházím v názoru, co je důvodem jejich problému a kdo je za něj odpovědný. ĆLOVĚK JE SVOBODNÁ ODPOVĚDNÁ BYTOST A K SÁZKOVÉ HŘE HO NIKDO NENUTÍ. Chorobní hráči jsou plně odpovědní za to, že se do tohoto stavu dostali, že poškodili sebe i své blízké. Samozřejmě je pro ně výhodné přijmout Váš výklad, tedy že nejsou odpovědní zato, co způsobili a že za to může někdo jiný: firmy, které provozují herny, případně stát, který jim toto podnikání umožnil. Chorobní hráči samozřejmě od Vás rádi slyší, že jsou nemocní. Je to daleko lepší, než si připustit, že svým vlastním nezodpovědným chováním ublížili sobě i rodině. To neznamená, že nepodporuji léčbu závislých hráčů; naopak, je to nezbytná služba pro ty, kteří se sebou chtějí něco dělat, a firmy provozující sázkové hry by měly v rámci své společenské odpovědnosti podporovat prevenci i léčbu. Znovu připomínám, že kromě kamenných heren tu máte širokou a neregulovanou nabídku internetových casin, kurzových sázek a jiných substitutů. Sázkové hry část populace prostě vyhledává a vyhledávat bude. Je to tak odpradávna.

Co se týče Vašich úvah nad komunální politikou v Liberci, místní situaci neznám a osobně ve městě nejednám, takže mi dovolte jen obecný podotek. Dnešní doba vyplodila dva druhy politiků: Všeho schopné chytráky a fanatické bojovníky za „dobro“. Rozumných slušných politiků, kteří by byli uprostřed mezi těmito extrémy, se zoufale nedostává. Přeji Změně pro Liberec, aby byla prostředím pro rozumné poctivé politiky.

P.S. Poslání mého dopisu bylo racionálně upozornit, že byste se kromě úsilí o prohibici měli zaměřit na kvalitu prostředí pro sázkové hry, z nichž nejkvalitnější jsou bezesporu casina. Možná byste touto strategií dosáhli víc.

V úctě Andrej Čírtek

 Odpověď V. Chvály

 Vážený pane Čírtku,

Děkuji za vysvětlení. Pokud jde o srovnání s Německou spolkovou republikou, vycházím z veřejných zdrojů, protože nejsem schopen si osobně počet heren tam a tady přepočítat. Nezbývá mi, než věřit tomu, co o problému novináři píší. Lidé, které zničila hra, byli tady vždy a také vždy budou. O tom není sporu. Je to ostatně jejich odpovědnost. Naše odpovědnost, jako zastupitelů je, aby lákadla nastražená na jejich bažení nebyla na každém rohu v centru města, kam se člověk musí tu a tam vydat, protože tam jsou veřejné budovy. Také proto, aby herny takto hustě nasázené nelapaly do svých sítí děti a mládež. Chápu, že Váš cíl je zcela opačný. Také bych tak smýšlel, kdyby mě herny živily. Nezabývám se léčbou závislých ani na látkách ani na hraní. Jsem rodinný terapeut, a pracuji s nemocnými, nikoli závislými. Závislost v nemocných rodinách potkávám čas od času jako zničující okolnost. Závislým neberu jejich odpovědnost. Jak bych Vám to vysvětlil: Když jsem měl malé děti, chodil jsem s nimi pochopitelně po městě na procházku. Všímal jsem si, kolik střepů všude leží. Bál jsem se, že děti upadnou a pořežou se. A tak jsem střepy sbíral a házel do popelnic. Jistě: každý je odpovědný sám za to, zda šlápne na střep a pořeže se, ale můžu se snažit o to, aby střepů nebylo tolik. Já vůbec nechápu, proč by i těm nejvášnivějším hráčům ve městě nemělo stačit jedno kasino. Určitě je ve městě mnoho lidí, kteří mají rádi čokoládu a vůbec sladké a vytváří se na to taky dost silná závislost: a je snad tady tolik cukráren, jako heren? Herny v Liberci jsou, pane Čírtku, téměř pořád prázdné. Možná je rozdíl v tom, že v cukrárnách se mnohem hůř perou peníze než v hernách.

Nijak Vám Vaše přesvědčení o užitečnosti herního průmyslu pro českou populaci, neberu, ale nemůžete po mně chtít, abych se nepokusil zredukovat počet heren ve městě, ve kterém bydlím já i moje děti.

S pozdravem

Dr.Chvála

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.