Rozbíhá se nový portál liberecprotihazardu.cz

V libereckých internetových vodách pro aktivisty všeho druhu se objevila nová ryba – a to zcela nová verze portálu Liberec proti hazardu.

Boj proti hazardní tváři největšího severočeského města začal v úplném závěru září 2011. Tehdy zastupitelstvo města schvalovalo „regulační“ vyhlášku, která „reagovala“ (ne úplně, viz záznamy v lednu a dubnu 2012 v naší časové ose) na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Františkových Lázní a Chrastavy. Vzhledem k tomu, že regulace obsažená v této vyhlášce byla zamýšlená dle hesla „co máme, to si necháme“, začali se někteří občanští aktivisté společně s nelhostejnými zastupiteli pídit po cestách, jestli by s hazardem nešlo naložit razantněji. Vznikající protihazardní projekt bral lidské zdroje především z občanského sdružení Změna pro Liberec a z občanské iniciativy Je čas nemlčet.

Jméno Liberec proti hazardu projekt dostal v listopadu 2011 – při spojení s peticí, která probíhala v libereckých ulicích. V ní vyjádřilo podporu razantnějšímu postoji vůči hazardu 1241 občanů České republiky. V únoru 2012, po konferenci o regulaci hazardu v Brně, kterou pořádalo o.s. Brnění, se zrodil nápad vytvořit na doméně liberecprotihazardu.cz bohatý informační portál mapující hazard v našem městě a upozorňující i na sociální dopady s ním spojené.

I ten by měl přispět k veřejné kontrole této palčivé otázky. Liberecká regulace hazardu totiž nefunguje! Ve městě legálně funguje 111 provozoven, k tomu několik dalších navzdory tomu, že je vyhláška nepovoluje. Deklarace závazných pravidel sice vedla k omezení vnější reklamy, ale není v současném stavu právně nijak vymahatelná. Provozovatelé se v ní navíc v několika místech upsali pouze k tomu, že budou dodržovat zákony ČR. Gratulujeme! Kontroly heren už několik měsíců neprobíhají, doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických zamrzla v bodě, kde je Rada města vzala na vědomí…

„Jsme přesvědčeni, že zodpovědná samospráva by měla fungovat jinak. K zahrávání s tváří města a lidskými osudy ji neospravedlňuje ani dvoumiliardový dluhopis, ani prázdná městská kasa.

Nechystáme se liberecké aktivistické vody opustit. Naopak! Nedávno jsme se napojili na celorepublikové sdružení Občané proti hazardu, které se v současné době snaží „sjednotit“ protihazardní odboj pod společnou platformu. Situace je neudržitelná a my nadále budeme v hazardních vodách hledat správný kurs,“ říká Jana Schlegelová, zástupce projektu Liberec proti hazardu.

Jana Schlegelová, 734 700 764

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.