Rozhovor s Davidem Václavíkem o vyhlášce regulující hazard

David Václavík

Ptal se: Pavel Felgr pro iniciativu Je čas nemlčet.

Současná vyhláška na regulaci hazardu, kterou zastupitelstvo schválilo na jednom ze svých podzimních zasedání, reguluje sice výherní hrací přístroje (VHP), ale netýká se videoloterijních terminálů (VLT). Co si o tom myslíte, a jak v této souvislosti vidíte nezařazení bodu, který na březnovém zastupitelstvu navrhovala zařadit na program Změna pro Liberec, a který se právě regulace hazardu týkal?

Tam je potřeba rozlišovat dvě roviny. První rovina je ta, že vyhláška, která aktuálně platí, má skutečně tuto mezeru, a je potřeba udělat zásadní novelu. My jsme se o tom bavili neoficiálně s paní primátorkou a předpokládám, že takováto novela bude předložena nejen proto, aby tato mezera byla zaplněna, ale aby došlo k systémovému řešení celé té problematiky.

Druhá rovina se týká toho materiálu Změny pro Liberec. Problém byl v tom, že jsme ten materiál dostali na stůl a pokud jde o tak závažné materiály, které zásadním způsobem ovlivní celou řadu věcí (např. prevence sociálně patologických jevů, finance atd.), tak takové materiály musí projít debatou napříč politickým spektrem. Tu vyhlášku tak, jak ji předložila Změna pro Liberec, vnímám jako krok A – zakažme všechny herny. Logicky by ale měl následovat krok B – pojďme říci, jak ty herny budeme dál povolovat. A já se domnívám, že oba tyto kroky musí jít zároveň. Že tedy v momentě, kdy zakážeme všechny herny, musíme vědět, kde je poté povolíme.

Můj důvod nehlasovat pro ten bod nebylo to, že to předkládala Změna pro Liberec nebo to, že se to týkalo hazardu, ale to, že to je věc, která si zaslouží širokou diskusi a chyběl mi tam ten krok B.

Navrhovaná vyhláška se ale v podstatě nelišila od toho, co předkládala Změna pro Liberec v listopadu a v prosinci na zastupitelstvu města, takže jste s tím materiálem byli přece seznámeni.

To, že se to nelišilo, jsem si mohl zjistit jen tím, že jsem dostal na stůl vyhlášku a porovnal ji s materiálem, který Změna pro Liberec předkládala dříve. Mě nikdo neupozornil na to, že k něčemu takovému dojde, já jsem si ty věci ověřit nemohl a nemohl jsem se ani sejít s kolegy z jiných politických klubů, ani s kolegy z klubu Liberec občanům.

Musím říci, že chápu kolegy z opozice, když si stěžují na to, že dostávají některé materiály až na stůl. Totéž vytýkala opozice první koalici, kterou vedl Jan Korytář – například i u tak zásadních materiálů jako jsou rozpočtová opatření. Toto je podobný problém – mohu přijmout na stůl materiál, který je technického rázu, ale takto zásadní materiál, který si zaslouží projednání napříč politickým spektrem a navíc, když neznáme krok B (zakážeme všechny herny, povolíme je jen někde, zakážeme herny jen v okolí škol, úřadů atd.).

Nemyslíte si, že se to dalo vyřešit tím, že by ten bod byl na březnovém zastupitelstvu alespoň zařazen na program a zastupitelé za Změnu pro Liberec by tak mohli přiblížit tu vyhlášku všem zastupitelům?

To by jistě šlo, kdyby zástupci Změny pro Liberec s dostatečným předstihem – tak, jak stanovuje Jednací řád – oznámili, že takový bod budou chtít na program zařadit. Sám víte, jak ta zastupitelstva trvají dlouho a domnívám se, že není rozumné na zastupitelstvech, která trvají 10, 12 nebo 14 hodin, otvírat několik klíčových bodů.

Víte, že na březnovém zastupitelstvu se řešilo několik klíčových bodů, kolem kterých se vedla několikahodinová diskuse. Z logistického hlediska – já bych se té debatě nebránil v momentě, kdy to vím dopředu, kdy Rada města může připravit program zastupitelstva tak, aby byl dostatečný prostor pro tu diskusi.

Z pozice představitele koalice bych uvítal něco jiného – například kdyby kolegové ze Změny pro Liberec řekli například: „Máme připravenou vyhlášku, která prošla kontrolou z Ministerstva vnitra, byli bychom rádi, kdyby na příštím zastupitelstvu proběhla k tomuto bodu debata.“ Potom bychom měli dostatečný čas sejít se v rámci koalice, sejít se s kolegy ze Změny pro Liberec a vysvětlit si své názory. To se bohužel nestalo.

Mám pocit, že věci, které by neměly nebo nemusely být politické, tak se z nich politika dělá. Já například tuto věc vnímám jako obecný zájem města, ale bohužel se z toho politikum dělá. Bohužel celá řada kolegů to ale vnímá jako politikaření kolegů ze Změny pro Liberec a jenom z principu se bude chovat jinak.

Dá se tedy očekávat, že pokud přijde Změna pro Liberec na dubnovém zastupitelstvu s návrhem, že chce zařadit tento bod na program zastupitelstva, že klub Liberec občanům tento návrh podpoří?

Pokud to bude v termínech podle Jednacího řádu a oni dopředu řeknou, že tam tento bod chtějí, tak já s tím problém nemám. Nemohu mluvit za ostatní kolegy, ještě jsme spolu o tom nemluvili. Pokud to ale bude tak, že znovu přijde nějaký materiál na stůl a já bych se měl seznamovat s tím, jestli je identický s tím materiálem, který jsem dostal před měsícem, pak to bude problém.

Pokud to bude vnímáno jako debata, tak s tím problém nemám. Asi bych měl trochu problém zvednout v dubnu ruku pro nějaké řešení, protože si myslím, že neproběhla debata o tom kroku B, ale nebránil bych se tomu, aby ta debata byla na zastupitelstvu otevřena.

Pojďme se vrátit k problému stávající vyhlášky – nedalo se této situaci předejít tím, že jste se při sestavování aktuální vyhlášky inspirovali tím, jak to vyřešila například Chrastava?

Ta situace byla poměrně nová, protože v září se poprvé ukázalo, že ten výklad legislativy není takový, jak se nám nadřízené orgány – zejména Ministerstvo financí – snažily tvrdit. Myslím si, že ten zásadní problém spočíval v tom, že ty skupiny, které mají zájem na tom něco měnit, spolu prostě nekomunikovaly. Celé to bylo vnímáno jako dva konkurenční návrhy. Ani jedna strana, a to říkám zodpovědně i ze své pozice, nechtěla udělat žádný vstřícný krok.

A proč jste se tedy při sestavování té vyhlášky neobrátili na Chrastavu – konkrétně na starostu Canova, který měl zkušenost s tím, jak správně vyhlášku sestavit. Nakonec Změna pro Liberec s ním svou vyhlášku, kterou předkládala v prosinci do zastupitelstva, konzultovala.

Vyhlášku připravoval kolega Šolc a bylo by proto asi lepší zeptat se jeho, s kým a jak její znění konzultoval. Obávám se ale, že tvrzení v tom, že vyhláška Změny pro Liberec byla konzultována s panem starostou Canovem, je poněkud problematické. Vycházím z toho, že na některých diskusních fórech (např. na webové stránce Náš Liberec) starosta Canov upozorňuje na některé zásadní nedostatky vyhlášky předložené ZpL. Jde zejména o to, že vyhláška obsahuje přechodná opatření, která velmi komplikují případný proces „rušení“ heren, ale také o to, že vyhláška vůbec neřeší to, co bude poté až budou dle vyhlášky všechny herny zrušeny.

Kromě toho jsem s ním nedávno o celé problematice mluvil a on mi potvrdil, že mu Změna pro Liberec zaslala návrh k připomínkování. Měl k němu celou řadu připomínek, které ale nebyly představiteli ZpL akceptovány. Z jakého důvodu nevím. Pokud tedy konzultace vypadá tak, že někomu pošlu nějaký návrh, a poté bez dalšího vysvětlení neakceptuji jeho připomínky, pak takovou konzultaci považuji za zbytečnou a nesloužící ničemu jinému než umělé legitimizaci vlastního názoru.

My budeme v každém případě připravovanou novelu vyhlášky s panem Canovem (a nejen s ním) konzultovat se vší vážností, a budeme naslouchat všem racionálním připomínkám a doporučením. Doufám také, že se podaří celé téma odpolitizovat do té míry, aby mohla vzniknout dobrá vyhláška, která bude ku prospěchu našeho města.

Zdroj: Je čas nemlčet

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.