ZpL připravila návrh nové vyhlášky, která razantně sníží prostor pro hazard v Liberci

Tisková zpráva Změny pro Liberec: 29. září schválilo zastupitelstvo města novelu vyhlášky o provozu hazardu. Změna pro Liberec navrhuje nyní schválení vyhlášky s účinnějším a věcně správnějším obsahem. Pokud bude tato opravená a doplněná vyhláška přijata do konce roku, můžeme dosáhnout skutečné kontroly hazardu podle právních norem platných v tomto roce, s trvalou platností i v letech následujících. Podobně postupovala města Chrastava či Františkovy Lázně.

Materiál, který připravili zastupitelé za Změnu pro Liberec, obsahuje zcela konkrétní návrh obecně závazné vyhlášky města, ve které jsou popsána místa, kde lze provozovat VHP či videoterminály. Herny by, dle našeho názoru, neměly být v městské památkové zóně, podél tramvajové trati do Hanychova, v sídlišti Dobiášova a jeho blízkém okolí, dále ve vzdálenosti 100 metrů odd škol, školských zařízení, budov státních orgánů a církví, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Jejich množství by tak bylo razantně sníženo o téměř 75%

„Naším cílem je vytlačit hazard z historického centra a podstatně ho omezit v celém městě. Na podporu tohoto záměru jsme dnes zahájili společně s iniciativou Je čas nemlčet petiční akci, aby se k této iniciativě mohli připojit i samotní občané,“ sdělil Jan Korytář.

Více informací o petici lze nalézt na www.liberecprotihazardu.cz

„S naším návrhem byli seznámeni všichni zastupitelé a podle prvních reakcí je reálné, že se pro tento návrh vysloví většina zastupitelstva. Osobně bych byl velmi rád, kdyby v oblasti regulace hazardu dokázali zastupitelé táhnout za jeden provaz“, říká Vladislav Chvála.

Jednou z reakcí je i návrh primátorky Rosenbergové na zřízení pracovní skupiny, která by se zabývala regulací hazardu ve městě. Taková pracovní skupina ale měla vzniknout již před řadou týdnů, nyní na to již není dostatečný časový prostor.

„Pokud nepřijmeme novou vyhlášku do konce roku, tak hrozí, že budou městu značně svázány ruce přechodnými opatřeními, která jsou uvedena v novele loterijního zákona. Není třeba zřizovat pracovní skupinu-návrh vyhlášky leží na stole, je možnost jí okamžitě přijmout, samozřejmě jsme připraveni se zabývat i podněty kolegů,“ upozorňuje Kateřina Absolonová

Print Friendly

Přidávání komentářů není povoleno.